Yhteystietoja – Contact information

Haluatko tilata NNB:n keikalle? Kaipaatko lisätietoja rumpalin käyttämistä kapulatyypeistä? Haluatko tulla roudariksi seuraavalle keikalle? Ihmetteletkö miten mp3-näytteiden saundi on saatu aikaan? Ota yhteys Kariin, Markkuun tai Pendeen, tiedot alla.

Would you like to book NNB for a gig? Are you interested in which type of sticks the drummer uses? Do you want to work as a roadie in the next performance? Do you wonder how the sound on the mp3s has been achiecved? Please contact Kari, Markku or Pende, see information below.

Kari: tel. 040-560 3159

Markku: tel. 040-524 1076

Pende: tel. 040-559 5989

e-mail nysvanniemi@gmail.com